Canvas的仪表盘代码插件
canvas-gauges基于HTML5 Canvas的仪表盘插件代码,使纯js来驱动动画,可以制作圆形和线性的仪表盘组件。参数介绍和API,请参考http